Akademiak eta akademizazioak / Academias y academizaciones

Idatzi dut hemen tradizioaz dagoeneko, baita Patxi Laborda aipatu ere. Horregatik dakarkizut gaurkoan bere testu bat. Izan ere, 2007an argitaraturiko horrekin egin dut topo sarean; berak gaur egun uste, defendatu eta indarrean jartzen duenarekin bat datorrelakoan nago. 

Ados nago, oro har, puntu batekin izan ezik. Hizkuntzari gagozkiolarik, eta esparru formaletarako bereziki, hizkuntza estandarra ezinbestekoa da niri iritziz, aberastasuna eta testuinguru desberdinetan egokitasunez aritzeko gaitasuna ahaztu eta baztertu gabe, jakina.

Eta, ez dakit berak zer esango duen, baina atalen bat ez zuela itzuli iruditzen zait, gazteleraz eginiko bertsioan jatorrizko testuren bat euskaraz utzi baitu, nahita seguruenik.

Patxirekin Durangon, dantzari dantzazaleen jaietako batean


Escribió Patxi Laborda en Euskonews&media sobre la academización del baile tradicional en Euskal Herria. Como quiera que ya he tratado de alguna manera el tema en este txoko, te acerco sus tesis al respecto, puesto que creo que las sigue manteniendo...  y poniendo en práctica.

Coincido en lo básico, salvo en el paralelismo con la lengua. A mi juicio, se necesita un lenguaje estándar para ciertos ámbitos formales y de comunicación, lo que no debe ser óbice para que la persona competente en la lengua no tenga variedad de registros, que quizá sí que se han perdido u oscurecido al menos.

Ah, hay alguna parte "curiosa" que el navarro no ha traducido de la versión original en euskera.

Comentarios