Apertura del curso de enseñanza de euskera a adultos 2017/2018 en Navarra - Helduen euskalduntzearen 2017/2018 ikasturtearen irekitze-ekitaldia Nafarroan

Habitualmente suelo acudir al acto académico de comienzo de curso de los euskaltegis de la CAPV (este año será en Bilbao); sin embargo, coincide en día y hora con el acto similar en Navarra: este viernes a las 12 h. Y resulta que me han invitado a dar la conferencia en Pamplona, de modo que no cabe discusión. He titulado mi intervención (será en euskera y habrá servicio de traducción simultánea) "Un mar de oportunidades"; éste es el resumen:
Las tecnologías en general, e Internet en particular, pueden suponer un mar de oportunidades en el mundo del aprendizaje tanto para docentes como para discentes, y, por lo tanto, también en la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Saber aprovechar esas posibilidades, llegar a ser competente digital, es también un reto, e incluso una exigencia en la sociedad actual; asimismo, ser consciente del entorno personal de aprendizaje (PLE) y de la importancia de seguir tejiéndolo puede constituir una buena base para el desarrollo profesional. En este contexto, la enseñanza y el aprendizaje trascienden no solo el aula sino también la sala de profesores. Sin embargo, más allá de herramientas concretas, algunas de las cuales se presentarán y comentarán en la conferencia, el aspecto básico es la cultura, y, por tanto, los valores que subyacen en la actuación de las personas. Así, una de las vías para aprender durante toda la vida pueden ser las cibercomunidades, en las que participar y compartir es básico, de modo que se pase de ser persona consumidora en la Red y las redes, a ser prosumirtuadora: consumidora, productora y que se relaciona y comparte. Por último, se hará referencia a una iniciativa, Irakasbil, cuyo objetivo es incidir en el desarrollo profesional del docente de euskera a adultos, de modo que llegue a ser parte de su entorno personal de aprendizaje.
El viernes, a la misma hora de la charla, publicaré una entrada con la presentación; adelanto que aparecerán (citadas, con foto incluso) unas cuantas personas de mi PLN.Aurten ez naiz EAEko euskaltegien ikasturtearen hasierako ekitaldi akademikoan egongo, Bilbon izan arren. Arrazoia, erraza: egun eta ordu berean, etzi 12etan alegia,  Nafarroan antolatutako helduen euskalduntzearen 2017-2018 ikasturtearen irekitze-ekitaldian emango dut hitzaldia; izenburua, "Hamaika aukera eskaintzen duen itsasoa" (euskaraz izango da eta bapateko itzulpena egongo da). Hona hemen laburpena:
Irakaskuntzaren esparru zabalean --eta, ondorioz, hizkuntzen ikas-irakaskuntzan--, irakasle zein ikasleentzat hamaika aukera eskaintzen duen itsasotzat hartu ahal dira teknologiak, oro har, eta horien artean, Internet. Aukera horiek baliatzen jakitea eta gaitasun digitalaren jabe izatea da erronka; areago oraindik, eskakizuna ere izan liteke gizarte honetan. Ikuspegi horretatik, norbere ikas-alorraz (NIAz) zein hori lantzeko garrantziaz jabetzea izan daiteke oinarri sendoa garapen profesionalerako. Testuinguru honetan, ikasgela ezezik irakasle-gela ere gainditzen dute ikasteak eta irakasteak. Hitzaldian erreminta batzuk aurkeztu eta iruzkinduko diren arren, kultura eta pertsonen jardunaren azpian dauden baloreak dira oinarrizkoak, eta ez erreminta jakinak. Hau guztia kontutan hartuta, ziberkomunitateena izan daiteke bizitza osoan zehar ikasteko bideetako bat; parte hartzeari eta partekatzeari errepararatu beharko zaio, beraz. Bestela esanda, Sarean eta sareetan pertsona kontsumitzaile huts izatetik prosumirtuatzaile izatera heltzea da funtsezkoa: jaso, ekoitzi eta partekatzen edota elkarri eragiten dion pertsona. Azkenik, Irakasbil ekimena aurkeztuko da; hau da berorren helburu nagusia: helduen euskara-irakaslearen garapen profesionala sustatzea, bere NIAren atal garrantzitsua izanik.
Ostiralean, hitzaldiaren hasiera-orduan, aurkezpena argitaratuko dut sarrera batean. Nire ikasteko sare pertsonaleko hainbat agertuko direla aurreratuko dut, argazki eta guzti askotan.

Comentarios